Forest areas

Biorights

Corridors

Donation through notary deed

If you're a Dutch citizen, you can choose to support us with a donation through notary deed. Because this is only for Dutch citizens, this page is in Dutch.

Wanneer u onze projecten op een fiscaal optimale wijze wilt ondersteunen, dan kunt u kiezen voor een periodieke meerjarige schenking via een notariële akte.

Het voordeel hiervan is dat u een deel van uw gift terugkrijgt van de belastingdienst. Deze vorm van doneren is namelijk geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder aftrek van een drempelbedrag.

Hierbij geldt wel als eis dat de schenking wordt gedaan in gelijke jaarlijkse bedragen gedurende tenminste vijf jaar.

Bij schenkingen van € 200 of meer per jaar verzorgen wij kosteloos de notariële afhandeling voor u. Voor een fiscaal optimale schenking aan ons gaat u als volgt te werk:

  • Vul het Volmachtformulier voor notariële schenkingen in, ondertekend door uzelf en (indien van toepassing) uw partner. Maak voor uzelf een kopie.
  • Laat uw handtekening legaliseren bij een notaris bij u in de buurt;
  • Stuur de volmacht in een envelop naar:
    Sicirec Foundation, Molenweg 15, 9761 VB Eelde;
  • Voeg hierbij een kopie legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs) van uzelf en van uw partner (indien van toepassing).

Binnen vier weken wordt de officiële schenkingsakte door de notaris opgemaakt en door ons naar u toegestuurd.

De schenkingsakte dient voor u als bewijs om de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting aan te tonen (de akte valt in de categorie ‘periodieke giften’).

Het verdient aanbeveling ook een kopie van de bank- of giroafschrijving van uw schenking te bewaren.

De schenkingsakte vervalt na 5 jaar of bij overlijden. Uw nabestaanden worden dus nergens toe verplicht.

Voor overleg en nadere informatie over schenken kunt u contact opnemen.